Vooraankondiging Musical Sing a Long

nieuws
Musical Sing a Long
door:
Jordy

Nadat wij ons musical Sing a Long concert een aantal keer hebben moeten verplaatsen hopen wij dat dit concert op 16 oktober 2021 doorgang kan vinden.

In elk geval zijn de repetities daarvoor in volle gang en kijken wij ernaar uit jullie allemaal weer te kunnen ontmoeten en samen muziek te kunnen maken.
Uiteraard moeten wij ons verhouden tot de dan geldende Coronaregels. Dit betekent dat er alleen toegang kan worden verleend indien u middels de Coronacheck App kunt aantonen dat u:

  • bent gevaccineerd
  • of een herstelbewijs hebt (maximaal 180 dagen geleden)
  • of een negatieve test hebt gedaan (maximaal 24 uur geleden)

Mocht u een entreeticket hebben en om welke reden dan ook niet in staat zijn het concert te bezoeken laat dit dan weten via tickets@harmonielaura.com of via 06-44456289. Wij zullen u dan een gepaste oplossing aanbieden.

Meld u a.u.b. zodat we weten hoeveel bezoekers we welkom mogen heten!

Tot Zaterdag 16 oktober 2021 namens leden harmonie Laura en popkoor Thirdwing