Thirdwing heeft een nieuwe dirigent

nieuws
Patrick Vaessens
door:
Desiree

Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Ralph Hamer als onze dirigent. In de afgelopen periode hebben we dan ook naarstig gezocht naar een nieuwe dirigent. Na een uitvoerige selectieprocedure hebben de koorleden op 17 juni jl. hun voorkeur uitgesproken voor Patrick Vaessens.

Deze jonge, talentvolle dirigent geeft ook leiding aan het vocaal ensemble Lingua e Musica, is docent aan het Conservatorium Maastricht en het Grotius College en is projectmatig verbonden aan de Limburgse Koorschool Cantarella. Met Patrick is Thirdwing verzekerd van goede kwaliteit, enthousiasme én speciale aandacht voor stemvorming. Kortom, een goede keuze!